УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БАНИ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БАНИ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БАНИ

1. Акад. проф. д-р Григор Петров Велев – председател на БАНИ
2. Акад. доц. д-р Маргарита Ангелова Каменова – Главен секретар на БАНИ
3. Акад. проф. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов – заместник-председател на БАНИ
4. Акад. Румен Александров Леонидов – заместник-председател на БАНИ
5. Акад. проф. д-р хон. кауза Христо Генадиев Григоров – заместник-председател на БАНИ
6. Акад. проф. д-р Добрин Свинаров – председател на Общото събрание на БАНИ