БАНИ – 1944-1947 година Председател е акад. Димитър Михалчев

БАНИ – 1944-1947 година Председател е акад. Димитър Михалчев

БАНИ – 1944-1947 година Председател е акад. Димитър Михалчев

Акад. Димитър Георгиев Михалчев е виден български учен-философ-ремкианец и енциклопедист, блестящ публицист, далновиден политик и общественик. Председател на Българската академия на науките и изкуствата от 1944 до 1947 година. Професор в СУ "Св. Климент Охридски" от 1915 до 1947 година.
Ръководител на Съюза на тракийските дружества в България от 1918 до 1923 година.
Основател на сп. "Философски преглед".

Завършил Висшето училище в София (днес СУ "Климент Охридски"). Негов пръв учител и професор е д-р Кръстю Кръстев, вдъхновителят и създателят на литературния кръжец „Мисъл". По препоръка на Пенчо Славейков проф. Иван Шишманов го назначава за учител в София и го изпраща за 4 години на специализация в Германия. След завръщането си от Германия той е командирован за още известно време на специализация в Петербург, а през 1910 г., вече като член на „Кантовото дружество" в Берлин, бива избран и за редовен доцент в Университета в София. От 1915 до 1947 година е професор в СУ. Посланик в Прага от 1923 до 1927 година и пълномощен министър в Москва от 1934 до 1936 година и от 1944 до 1946 година.

Положил много усилия да предотврати закриването на Българската академия на науките и изкуствата от правителството на Георги Димитров.

Философският му спор с Тодор Павлов за неговата „Теория на отражението" допринася за неоправданите обвинения и нападки, че оглавяваната от него академия е „средище на буржоазни философии и великобългарски национализъм".

Изпращането му като посланик в СССР през 1944-46 година оставя академията без своя председател, което се оказва фатално за нейното съществуване.