Разтурването на БАНИ през 1947г. и създаването на БАН като „партийно-държавна” научна институция

Разтурването на БАНИ през 1947г. и създаването на БАН като „партийно-държавна” научна институция

Разтурването на БАНИ през 1947г. и създаването на БАН като „партийно-държавна” научна институция

След 9 септември 944 г. членовете на БАНИ са подложени на политически репресии и гонения ( 25 души са изправени пред „народен съд", други са интернирани, трети разселени из страната), което на практика разтуря организацията.

На 18 юли 1946 г. правителствената подкомисия „За чистка във висшите учебни заведение и в БАНИ" уволнява от Университета „за великобългарски национализъм и фашизъм" следните редовни членове на БАНИ :
  • Професорите - Иван Странски, Стоян Романски, Петко Стоянов, Борис Илиев, Иван Батащлиев, Светозар Георгиев, Димитър Ярамов, Любен Попов, Славчо Давидов, Никола Дабовски, Константин Бобчев, Петко Венедиков, Георги Свраков, Янко Сираков, Асен Христофоров, Димитър Ненов, Храбър Попов, Пейчо Петров, Иван Ранков, Йордан Попстоичков, Гроздю Диков, Асен Петков, Петър Хаджи Димитров, Иван Саръилиев, Владимир Томов, Димитър Попиванов, Симеон Демостенов, Христо Тодоров, Иван Апостолов, Тодор Въжаров, Минчо Острев, Никола Ганушев и Трендафил Трендафилов
  • Доцентите - Александър Петров, Атанас Илиев, Борис Шантов.
  • Асистента - Борислав Примов
Едновременно с репресиите върху членовете на БАНИ, БКП организира политическа кампания срещу БАНИ. Тя се ръководи и направлява от Тодор Павлов, Христо Калайжиев, Кирил Драмалиев, Рубен Леви, Вълко Червенков и Георги Димитров. Те обвиняват БАНИ, че е проявявала „шовинистични тежнения" в услуга на тогавашните реакционни режими. Георги Димитров обвини БАНИ, че се е превърнала в „огнище на буржоазна идеология и на великобългарски национализъм и шовинизъм и че БАНИ е изродено в някакво издателско дружество недъгаво културно учреждение", което не съответства според тях на политическите реалности в страната.

След тази масирана пропагандна кампания срещу БАНИ, Политбюро на БКП взема политическо решение, въз основа на което Министерският съвет внася проектозакон в Народното