БАНИ - Проф. доктор Лилия Райчева Тодорова-Коларова, академик